Dječiji vrtić Filii - O nama

Kapacitet DV Filii su dvije mješovite vrtićke grupe djece starosne dobi od 3 do 6 godina i jedna mješovita jaslička grupa djece starosne dobi do 3 godine. Sjedište vrtića je u ulici Bosanskih gazija 32 B, u Bihaću, površina vrtića je 370 m2, sa dvorištem i travnjakom za igru površine 800 m2.

DV Filii je moderno opremljena privatna predškolska ustanova, što podrazumijeva nov, moderan i siguran namještaj, novu kuhinju i trepezariju te nova odgovarajuća didaktička sredstva, pomagala i igračke za djecu.

Namjera osnivača dječjeg vrtića „Filii“ je da isti postane institucija koja će odgajati djecu da budu u stanju suočiti se sa stvarnošću današnjeg života, primjenjujući odgojno-obrazovne metode koje djeci trebaju za tjelesnu, umnu, duhovnu i duševnu pripremu i prilagodbu za nošenje sa izazovima suvremenog društva.

Privatna predškolska ustanova Dječiji vrtić Filii upisana je u sudski registar Općinskog suda u Bihaću broj:
017-0-Reg-14-000056 od 03.11.2014.

ID broj: 4263695840000
Rješenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-38-10044-UP-1/14 od 03.10.2014.

Djelatnost obuhvata:

Radno vrijeme

Pon - Pet
06:30 h - 16:30 h
Kontakt:
+387 62 567 792
info@vrtic-filii.ba

Dokumenti

Šta nudimo?

  • Vaspitno obrazovni rad
  • Kvalitetnu i hranjivu ishranu
  • Učenje stranih jezika
  • Odmor, rekreaciju i njegu
  • Zdravstvenu zaštitu
  • Podršku za porodicu
  • Familijarne događaje
  • Izlete po dogovoru
  • Mjesečne izvještaje